header banner
Default

En Önemli Görgü Kuralları: Nezaket Kuralları


Table of Contents
  Nezaket Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde En Önemli Görgü Kuralları...

  11.06.2023 21:59Son Güncelleme:

  Nezaket Kuralları Nelerdir?

  Nezaket kuralları kendi içerisinde bir bütünlük oluştursa da hem mekana hem de kişilere bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılır. Örneğin sofrada uyulması gereken kurallarla ikili iletişim kurarken uyulması gereken kurallar farklıdır. Nezaket kuralları, insanın toplumsallaşması ile oluşmuş ve toplumun modernleşmesi ile birlikte son şeklini almıştır.

  Bunun dışında hem Türkiye'de hem de diğer Avrupa ülkelerinin birçoğunda nezaket kuralları yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı nezaket kuralları genellikle okul ve iş yeri gibi resmi kurumlarda geçerlidir. Yazısız görgü kuralları ise mekanlarla sınırlı olmayıp toplumun geneline yayılmıştır

  Maddeler Halinde En Önemli Görgü Kuralları

  1- Bir topluluğun içindeyken kulaktan kulağa ya da kısık sesle konuşmamak
  2- "Amiyane" olarak da nitelendirilen argo kelimeler ve kaba ifadeler kullanmaktan kaçınmak
  3- Nezle ya da grip olduğumuzda insanlarla tokalaşmamak, onları hasta olduğumuza dair bilgilendirmek ve mendil kullanmak
  4- Yeni tanıştığımız ya da iş icabı görüştüğümüz kişilerle "sen" değil "siz" diye hitap etmek
  5- Yabancı bir ortama girildiğinde telefonu sessize ya da titreşime almak.
  6- Eğer çok acil bir görüşme değilse telefonu açmamak ya da telefon görüşmesini başka bir odada yapmak.
  7- Ne olursa olsun konuşan kişinin sözünü kesmemek ve onu sonuna kadar dinlemek.
  8- Büyüklerin uyarılarını ve önerilerini dikkatle dinlemek.
  9- Biri doğrudan doğruya bizimle konuşurken başka bir şeyle (örneğin telefonla ya da bilgisayarla) ilgilenmemek.
  10- Yüksek sesle konuşmamak ya da kahkaha atmamak.
  11- Bir yere girerken kadınlara ve yaşlılara öncelik vermek.
  12- Yaşça büyük olan kişilerin bulunduğu ortamda ilk sözü karşı tarafın söylemesini beklemek.
  13- Söylenen bir söze ya da edilen bir yardıma karşılık teşekkür etmek.
  14- Gerekli yerlerde ve zamanlarda "Günaydın." - "İyi günler" - "İyi akşamlar" gibi karşılaşma ve veda sözlerini kullanmak.
  15- Yemek yedikten sonra yemeği yapan kişiye "Ellerinize sağlık" demek.
  16- Ağzımızda lokma varken konuşmamak.
  17- "Ver" ya da "Yap" gibi emir cümleleri yerine "verir misin?" ve "yapar mısın" gibi rica cümleleri kullanmak.
  18- Hata yapıldığında özür dilemek.
  19- Başkasının hatalarını yüzüne vurmamak.
  20- Birden fazla kişinin bulunduğu bir ortamda herkese söz hakkı tanımak.
  21- Başkalarının özel konuşmalarını gizli gizli dinlememek.
  22- Kişileri rencide edici lakaplar kullanmamak ve yakıştırmamalar yapmamak.
  23- Fikrimizin sorulmadığı konularda görüş bildirmemek
  24- Temiz ve özenli giyinmek.
  25- Alaycı ve küçümseyici ifadelerden kaçınmak.
  26- Davet edilen mekana uygun kıyafetler giymek.
  27- Başkasının evindeyken izinsiz başka bir odaya girmemek ve ev sahibinin eşyalarını karıştırmamak.
  28- Hitap ederken isimlerin sonunda "Bey" ve "Hanım" sözcüklerini kullanmak.
  29- Yapıcı eleştirilere açık olmak.
  30- Küçüklere anlayışlı büyüklere saygılı olmak.

  Sources


  Article information

  Author: Rebecca Robinson

  Last Updated: 1703355241

  Views: 947

  Rating: 4.2 / 5 (116 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rebecca Robinson

  Birthday: 1933-05-19

  Address: 315 Kevin Valleys, Lake Nicoleburgh, MA 23904

  Phone: +3999562708554328

  Job: Article Writer

  Hobby: Yoga, Coin Collecting, Bird Watching, Survival Skills, Astronomy, Cross-Stitching, Mountain Climbing

  Introduction: My name is Rebecca Robinson, I am a accomplished, Precious, accessible, unyielding, forthright, frank, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.