header banner
Default

Olivier van Duijn leidt de cryptocurrency-handelsplaats LiteBit


Table of Contents

Voormalig Marktplaats-directeur Olivier van Duijn is ceo geworden van LiteBit. Op deze cryptohandelsplaats kan men cryptovaluta kopen, verkopen en opslaan in een wallet.

Uit zijn Linkedin-pagina blijkt dat Van Duijn sinds februari als ceo is begonnen bij LiteBit. Bij LiteBit kunnen consumenten verschillende cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin, kopen en opslaan in een digitale portemonnee. Verkopen kan ook. Volgens de site van LiteBit zijn er al meer dan 600.000 klanten bij aangesloten. Cryptovaluta betalen kan middels iDeal of Bancontact.

Afscheid

VIDEO:

Van Duijn maakte in september vorig jaar bekend na acht jaar zijn functie als ceo bij Marktplaats neer te leggen. Hij deed dat een week voor zijn keynote-presentatie tijdens Shopping Today. ‘Dit is een mooi moment om afscheid te nemen en iemand anders het roer te geven, op weg naar de volgende mooie kansen’, liet hij destijds weten. Die iemand anders werd Annemarie Buitelaar. Zij was al als cco actief bij Marktplaats. Zij sprak bij haar aanstelling van een ‘geweldige uitdaging’.

Sources


Article information

Author: Benjamin Thomas

Last Updated: 1704420603

Views: 1317

Rating: 3.9 / 5 (40 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Benjamin Thomas

Birthday: 2013-01-03

Address: 7035 Mercado Squares, Jonesshire, NC 35311

Phone: +4593835375877414

Job: Interior Designer

Hobby: Meditation, Pottery, Geocaching, Lock Picking, Rowing, Billiards, Traveling

Introduction: My name is Benjamin Thomas, I am a risk-taking, steadfast, clever, esteemed, talented, dedicated, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.